['system-206'] = 'systemy/w118pl-wk2-knauf-sciana-szkieletowa-'; if($x = arr :: getm($settings_url, '1.system-'.http::_get('id', 0))) funct :: redirect($x); else funct :: msg('Nie znaleziono systemu'); } else if($_GET['a'] == 'systemy') funct :: redirect(SITE_URL.'systemy'); else if($_GET['a'] == 'ie_err') { $id = arr :: getm($settings_url[0], http :: _get('b').'.'.http :: _get('s')); $url = SITE_URL.url::get(http :: _get('b'), $id); funct :: redirect($url); exit(); } } $a = http :: _get('a', 'index'); $b = http :: _get('b'); //exit('
'.print_r($_GET, true).'
'); //czy pokazywac aieaktywne elementy if(http :: _get('view_mode') == 1) session :: set('view_mode', true); else if(http :: _get('view_mode') == -1) session :: del('view_mode'); $smarty -> assign('VIEW_MODE', session :: get('view_mode')); //czy mobilną wersję if(http :: _get('disp_mobile') == 1) session :: set('disp_mobile', 1); else if(http :: _get('disp_mobile') == -1) session :: set('disp_mobile', -1); else { if(!session :: get('disp_mobile') && funct :: is_mobile()) session :: set('disp_mobile', 1); } $smarty -> assign('MOBILE', array( 'is' => session :: get('disp_mobile')==1, 'detect' => funct :: is_mobile() )); try { if($a == 'product' || $a == 'system') $on = 'product_disp'; else $on = $a.'_disp'; if(!class_exists($on)) { throw new Exception('Serwis nie może wyświetlić żądanej strony www.'); } else { $x = new $on; //$a -> {'display_'.$ac}($html, $smarty); if($a == 'product' || $a == 'system') $x -> display($a, $b, 'product/', $smarty, $user_id); else $x -> display($b, $a.'/', $smarty, $user_id); } } catch(Exception $e) { funct :: msg($e -> getMessage()); //header('Location: index.php'); } //else // header('Location: index.php'); //$html -> display(); ?> .php'); //$html -> display(); ?>